Vilka är era säkerhetsbehov?

Vi går längre än skydd mot skadlig kod, F-Secure ger klassledande klientskydd och avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för företag.

Slutpunktssäkerhet

Klientsäkerhet är en hörnsten inom cybersäkerhet. Våra produkter för klientsäkerhet har byggt på nästa generations teknologier, som beteendeanalys och maskininlärning i ett decennium redan.

F-Secure Protection Service for Business

Molnbaserat klientskydd som är både omfattande och flexibelt för alla era enheter.

F-Secure Business Suite

Utbyggt på-plats-skydd med fullständig konfigurerbarhet, från servrar till klienter.

F-Secure Rapid Detection & Response

Övervaka din IT-miljös status och säkerhet, upptäck riktade attacker snabbt och svara med kontextuell synlighet och automatisering.

Hanterad detektion och respons

Hotlandskapet utvecklas snabbt. Vår sofistikerade teknik kombinerar maskininlärning med den senaste mänskliga expertisen för att skydda ditt företag och dess data mot skickliga hackare som genomför "man behind keyboard" attacker.

F-Secure Rapid Detection & Response Service

En hanterad tjänst som övervakar din säkerhetsstatus 24/7, varnar för upptäckta attacker inom några minuter med tydlig vägledning för respons.

F-Secure Countercept

Avancerad managerad "Threat Huntig Service" för att kunna upptäcka och stoppa riktade attacker av skickliga mänskliga hackare - dygnet runt. 

Samarbetsskydd

Att säkra era tillgångar i molnet är kritiskt för er säkerhet. Våra banbrytande tjänster ger er ett utökat säkerhetsskydd och kontroll över ert nätverk, mejlapplikationer och tredjepartsprogramvara.

F-Secure Cloud Protection for Salesforce

Kompletterar Salesforces inbyggda säkerhetsfunktioner genom att skanna och analysera uppladdade filer, länkar och e-postmeddelanden.

F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365

Kompletterar Microsoft Office 365 egna säkerhetsfunktion genom att ge avancerat skydd mot attacker via e-post och webbadresser.

 

Sårbarhetshantering

Sårbarhetsanalyser är en kritisk komponent i alla riskbedömningar av en IT-miljö. Våra sårbarhetsanalyser och sårbarhetshanteringslösningar hjälper företag att synliggöra hela IT miljön och aktuellt säkerhetsläge. På så sätt kan du enkelt göra en riskbedömning och hjälpa till att vara regulatoriskt följsam med krav som ställs genom till exempel GDPR och PCI.

F-Secure Radar

Nyckelfärdig sårbarhetssökning och hanteringsplattform.

Professional services

Få ut mer av dina F-Secure lösningar. Våra erfarna konsulter kan hantera incidenter snabbt och effektivt, så att du kan fokusera på din verksamhet.