F-Secure Radar

Minimoi hyökkäyspinta-alasi

Hallitse kriittisten alueiden haavoittuvuuksia

F-Secure radar on käänteentekevä alusta, jolla tunnistat ja hallitset sekä sisäisiä että ulkoisia tietoturvauhkia, raportoit riskeistä ja varmistat yrityksesi toiminnan säädösten mukaisuuden (kuten GDPR ja PCI) nyt ja tulevaisuudessa. Se paljastaa IT:n katvealueet ja niissä piilevät haavoittuvuudet sekä tietoturvauhkat skannaamalla koko mahdollista hyökkäyspinta-alaa.

Haavoittuvuuksien tunnistus ja hallinta samassa paketissa

SECURITY CENTER -HALLINTA

Pysy jatkuvasti tilanteen tasalla, mitä tulee yrityksesi tietoturvahaavoittuvuuksiin ja tapahtuneisiin vahinkoihin. Valmistele niin standardi- kuin tapauskohtaiset raportit riskeistä ja säädösten mukaisuuden toteutumisesta - ja paljon muuta.

INTERNET ASSET DISCOVERY

Listaa mahdolliset hyökkäysvektorit verkkouhka-arvioinnin avulla.

KARTOITUSTARKISTUKSET

Tunnista hyökkäyspinta-alasi verkon sekä sen porttien tietoturvahaavoittuvuuksien tarkistuksella.

HAAVOITTUVUUKSIEN TARKISTUKSET

Havaitse yleisesti tiedossa olevat haavoittuvuudet järjestelmissä ja verkkosovelluksissa.

HAAVOITTUVUUKSIEN HALLINTA

Hallitse haavoittuvuuksia keskitetysti tietoturvahälytysten avulla. 

PCI DSS -SÄÄDÖKSENMUKAISUUS

Varmista, että tietoturvasi on sekä nykyisten että tulevien tietoturvasäädösten mukainen ja vähennä tietomurtoriskiä.

Arvioi haavoittuvuuksia täsmällisesti

Yritysten sisäisiin verkkoihin ja järjestelmiin tuodaan jatkuvasti niin uusia tietovarantoja kuin sovelluksia, ja ne kytkeytyvät kumppanien ja palveluntarjoajien toimesta myös ulkopuolisiin verkkoihin. Nämä yhdessä muodostavat kokonaan uusia, kriittisiä haavoittuvuuksia, jotka voivat olla avoin ovi hyökkääjille päästä käsiksi yrityksen järjestelmiin ja tietoihin. Digitalisoituvassa maailmassa yritysten on pakko olla äärimmäisen valppaina, ja samalla pitää huolta säädöstenmukaisuudesta toiminnassaan. Edelleenkään monet yritykset eivät ota kyberturva-asioita vakavasti. 

Tietoturvasta vastaavien pitää pystyä arvioimaan haavoittuvuuksia monesta eri kulmasta jotta heillä on täsmällinen käsitys riskeistä, ja jotta he pystyvät minimoimaan tietoturvauhkat - sekä huolehtimaan lisäksi, että toiminta on säädösten mukaista. Oikein toteutettu haavoittuvuuksien hallinta parantaa merkittävästi käsitystäsi oman organisaatiosi tietoturvan kokonaistilasta. 

Paras tapa vastata kyberuhkiin on kartoittaa ja ennaltaehkäistä niitä jatkuvasti. Mikään muu teknologia ei ole tähän yhtä tehokas kuin haavoittuvuuksien hallinta.

Tunnista ja paljasta mahdolliset uhat

Toisin kuin mikään muu markkinoilla oleva haavoittuvuuksien hallintaratkaisu, F-Secure Radar sisältää Internet Asset Discovery -nimisen hakuteknologian joka tutkii verkkosivustoja, myös ns. deep webin elin verkon pimeän puolen. Teknologia täydentää Radarin uhka-arviointeja sekä muuta analytiikkaa. Toisin sanoen, Radar mahdollistaa helpon tavan käydä läpi myös kaikki yritysverkon ulkopuoliset kohteet ja analysoida niihin liittyvät mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet. Sen avulla voit laajentaa hyökkäyspinta-alasi suojauksen kattamaan enemmän kuin pelkän yrityksesi oman verkkoympäristön.

Menestyneet yritykset ja brändit ovat usein väärinkäytösten ja muun haitallisen toiminnan kohteena. Tällaista toimintaa on esimerkiksi kolmannen osapuolen esiintyminen yrityksesi nimissä kalastelusivustoina. Niiden tarkoituksena on huijata tai saastuttaa sivuston kävijöitä. Tai ns. typosquatting jossa yrityksen nimeä käytetään väärin domain-rekisteröinneissä ja näin ohjataan yritykseen kohdistuvaa liikennettä huijaussivustoille. Monilla yrityksillä ei ole mitään käsitystä tämän tyyppisestä haitallisesta toiminnasta.

Radar-haavoittuvuuksien hallinta

 • KOKONAISVALTAINEN LÄPINÄKYVYYS Kaikkien yritysverkossa tai siihen yhteydessä olevien järjestelmien, sovellusten ja tietovarantojen turvallisuuden tehokas kartoitus.
 • SUORAVIIVAINEN, TUOTTAVA TIETOTURVAN HALLINTA Sano hyvästit tehottomuudelle ja huomaamatta jääneille tietoturvariskeille! Osoita nopeasti ongelmakohdat koko yrityksen verkossa tehokkaalla työnkululla, joka sisältää haavoittuvuuksien valvonnan ja automaattisesti ajastetut tarkistukset, sekä löydösten korjaamisen priorisoinnin niiden kriittisyyden mukaan.
 • RISKIEN RAPORTOINTI Tuota todellisuuteen perustuvaa raportointitietoa organisaation tietoturvan tilasta pitkällä aikavälillä. Raportit osoittavat yritysjohdolle, mikä merkitys tietoturvalla on liiketoiminnan jatkuvuuteen.
 • ALENTUNEET KULUT Haavoittuvuuksien hallinnan avulla on mahdollista merkittävästi pienentää tietoturvan kuluja. On huomattavasti edullisempaa hallita tietoturvaa ennaltaehkäisevästi ja etukäteen kuin tietomurron ja sitä seuraavan kriisin sattuessa. Hyödyntämällä Radarin pilvipohjaista resurssointia voi kuluissa säästää vielä lisää.

Mikä on sinun yrityksesi hyökkäyspinta-ala?

Yrityksen hyökkäyspinta-ala on sen esiin  nousevien IT-riskien summa. Se kattaa koko infrastruktuurin kuten verkot, ohjelmistot, verkkosovellukset - ja ymmärryksen näiden välisistä yhteyksistä ja kommunikoinnista keskenään.

F-Secure Radar tuo esiin ja yksilöi ne kohdat, missä yrityksesi järjestelmät ja tietovarannot ovat haavoittuvia. Toisin sanoen, se antaa sinulle mahdollisuuden pienentää hyökkäyspinta-alaa ja yritykseesi kohdistuvia tietoturvariskejä.

F-Secure Radar -ratkaisun avulla yrityksesi tietoturvatiimi kartoittaa jatkuvasti hyökkäyspinta-alaa: 

 • Kaikki tiedossa olevat ja tuntemattomat sekä mahdolliset haavoittuvuudet, jotka ovat bisneskriittisiä
 • Koko infrastruktuurin (laitteet, ohjelmistot, firmware ja verkot) kontrollointi
 • IT:n katvealueet, erilliset, huonosti konfiguroidut järjestelmät, haittaohjelmasivustot ja yrityksesi verkkosivustoon yhteydessä olevat verkkopalvelimet
 • Kumppanien ja alihankkijoiden hajalliset tietoturvakäytännöt
 • Yritykseen kohdistuvat loukkaukset ja verkkourkinta
Brand infringements External misconfigurations Shadow IT Malware and phishing Vulnerable partner businesses Attack surface Attack surface Attack surface Attack surface What you didn't want to know you have Misconfigurations Open ports Non-compliant systems Outdated software
VIHOLLINEN EI TARVITSE USEITA HAAVOITTUVUUKSIA, YKSI RIITTÄÄ.
 • Haavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö ovat edelleen useimpien onnistuneiden tietomurtojen perimmäinen mahdollistaja.
 • Tiedossa olevien, mutta hoitamatta jääneiden haavoittuvuuksien hyväksikäyttö on yleisin tapa murtautua.
 • Nopeasti muuttuvat, monimutkaiset IT-ympäristöt mahdollistavat laajan hyökkäyspinta-alan yrityksien liiketoimintaan.

Jätä tietoturva meidän huoleksemme - Radar palveluna

Onko yrityksesi liiketoiminta kovassa kasvussa? Puuttuuko sinulta jatkuvasti aikaa, tekijöitä ja muita resursseja, jotta voisit tehokkaasti hallita kaikkia yrityksen haavoittuvuuksia? Keskity rauhassa liiketoimintaan ja ulkoista haavoittuvuuksien hallinta alan asiantuntijoille.F-Secure Radarin voit ostaa kustannustehokkaana palveluna, joka räätälöidään sinun yrityksesi tarpeisiin. F-Secure yhdessä tarkkaan valittujen kumppaniensa kanssa auttaa sinua korjaamaan tilanteen, jossa oma organisaatiosi kärsii resurssi- tai informaatiopulasta, mitä tulee sen tietoturvaan.

Radar on muutakin kuin pelkkä ohjelmisto. Se on yhdistelmä edistyksellistä teknologiaa ja asiantuntijoiden tuomaa lisäarvoa haavoittuvuuksien hallintaan. Analyytikkomme työskentelevät 24/7 ympäri maailmaa, jotta sinun liiketoimintasi pysyy turvassa viimeisimmiltä tietoturvauhkilta. 

EI YLLÄTYSKULUJA - SILTI SKAALAUTUVA

Tiedät mihin ja minkä verran sijoitat, sillä Radarissa on selkeä hinnoittelu joka ei sisällä yllätyskuluja. Se skaalautuu pk-kokoluokasta suuryritystasoon asti - tarpeesi mukaan.

PILVIPALVELUNA

Suorita haavoittuvuuksien tarkistukset aitona SaaS-palveluna samalla kun voit tarkistaa sisäisiä järjestelmiä käyttämällä F-Securen Radar-ratkaisun tarkistussolmuja

PAIKALLISESTI

Suorita haavoittuvuuksien tarkistukset paikallisesti yrityksen palomuurin takana ja varmista, että tietoja säilytetään yrityksen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti

TIEDOT

F-Secure Radar Security Center

Pinnalta yksinkertainen, mutta konepellin alta täyttä muskelia

F-Secure Radar Security Center on ohjauskeskus kaikkeen raportointiin, haavoittuvuuksien hallintaan ja poikkeamien korjaamiseen. Pitkälle automatisoitu alusta auttaa sinua suoraviivaistamaan työnkulkuja, automatisoimaan tarkistuksia ja tuottamaan yksityiskohtaisia, räätälöityjä raportteja eri tarpeisiin. Security Centerin avulla kontrolloit ja määrität, seuraat ja hallitset kaikkea mikä liittyy tietoturvaan - koordinoidusti järjestelmävalvojien, ohjelmistokehittäjien, testaajien ja auditoijien sekä oman tietoturvatiimisi kanssa.

 • Haavoittuvuuksien keskitetty, yhtenäinen raportointi
 • Räätälöitävät raportit ja kattava valikoima esitysformaatteja
 • Haavoittuvuuksien hallinta ja toimenpidemääräykset
 • API-rajapinnat kolmannen osapuolten integraatioihin (esimerkiksi ServiceNow)
 • Mahdollisuus lisätä tunnistettuja haavoittuvuuksia manuaalisesti
 • Tarkistusten ajastukset ja ilmoitukset havaituista uusista uhkista ja haavoittuvuuksista
Kartoitustarkistus

Hyökkäyspinta-alan kartoitus

 • Tunnistaa verkkosi kohteet tietoturvahaavoittuvuuksien löytämiseksi ja valvoo sen muutoksia
 • Nopea ja luotettava asynkroninen porttiskannaus
 • Nopea laitteiden tunnistus sisäverkoissa
 • Tukee palvelun ja käyttöjärjestelmän tunnistusta
 • Säätää tarkistusnopeuden verkon kapasiteetin mukaan
Järjestelmän tarkistus

Tunnistaa tunnetut haavoittuvuudet

Tunnistaa tietoturvahaavoittuvuuksia, jotka liittyvät määritysvirheisiin, puuttuviin päivityksiin ja käyttöönoton valvontaan.

 • Tunnistaa kaikki tunnetut haavoittuvuudet
 • Tarkistaa kaikki ip-pohjaiset verkkolaitteet
 • Tukee Windowsin ja Linuxin todennettua tarkistusta
 • Tuottaa tarkat raportit, joissa on alhainen määrä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia
 • On aina ajan tasalla niiden tietojen perusteella, joita saadaan julkisista haavoittuvuustietokannoista sekä F-Securen penetraatiotesteissä löydetyistä haavoittuvuuksista - nollapäiväuhkat mukaan lukien.
Verkkosovellusten tarkistus

Verkkosovellusten haavoittuvuuksien testaus

 • Etsii ja havaitsee haavoittuvuuksia kaupallisista ja räätälöidyistä verkkosovelluksista. Testaa lukuisia haavoittuvuuksia, kuten OWASP Top 10 -haavoittuvuudet.
 • Verkkosovellusten tarkistus, joka tunnistaa räätälöityjen sovellusten haavoittuvuudet
 • Tukee lomaketodennusta
 • Tukee verkkosovellusten läpikäyntiä
 • Tukee avustettua läpikäyntiä ja lomakkeiden lähetystä
 • Skaalautuvuus mahdollistaa rajoittamattoman määrän verkkosovellusten tarkistuksia
Internet Asset Discovery

Löytää ulkoiset, haavoittuvat tai väärin määritellyt järjestelmät

 • Tunnistaa IT:n katvealueet ja yksilöi mahdolliset riskikeskittymät sekä tahattomat keskinäiset riippuvuudet
 • Tunnistaa haittaohjelmasivustot
 • Valvoo verkkourkintaa ja yritykseesi kohdistuvia tietoturvaloukkausyrityksiä, suojellakseen yrityksesi liikeomaisuutta vilpillisiltä ja saastuttavilta toimilta.
 • Auditoi käyttämiesi palveluntarjoajien tietoturvakäytäntöjä ja niiden eroavaisuuksia yrityksesi omiin käytäntöihin.
PCI-säädöksen mukainen

Varmista, että tietoturvasi on sekä nykyisten että tulevien tietoturvasäädösten mukainen

 • F-Secure on PCI ASV hyväksytty skannaustuotteiden toimittaja
 • F-Secure Radar on PCI ASV sertifioitu skannaustyökalu
 • Valmistaudu PCI säädöstenmukaisuuteen ajamalla ennakoiva skannaus
 • EU-alueella toimiva kumppani, jonka ratkaisut täyttävät EU-säädökset
 • Suorita säännölliset testaukset ja tunnista uudet haavoittuvuudet
 • Luo selkeitä raportteja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Osta valtuutetulta jälleenmyyjältä

Tarjoamme suojausratkaisujamme yhteistyössä valikoitujen jälleenmyyjien kanssa.

Tarjoamme myös

F-Secure Countercept

Hallittu uhkien torjuntapalvelu, joka havaitsee edistyneitä hyökkäyksiä ja reagoi niihin nopeasti.

F-Secure Rapid Detection & Response

Seuraa IT-ympäristösi tilaa ja turvallisuutta, havaitse kohdennetut hyökkäykset nopeasti ja laadi vastatoimet kontekstuaalisella näkyvyydellä ja automaatiolla.